Categories
oriental tattoos

Oriental koi of May

koi1.gif

Custom oriental koi inked by luigi